Những Ví Dụ Về Trao Đổi Dữ Liệu Giá Trị Giữa Người Dùng Và Thương Hiệu

Đổi dữ liệu lấy cái gì đó có giá trị cảm nhận được là một thực tế khi sử dụng thương mại điện tử và web, hay bất cứ thứ gì có dùng cookie. Sự trao đổi giá trị này ngày ... Read more

Programmatic 3.0: mô hình kế tiếp cho mua bán quảng cáo

Marketer luôn luôn mong muốn tiếp cận với khán giả chất lượng ở quy mô lớn. Trước đây không khó để lập kế hoạch mua quảng cáo trên các mạng lưới phát sóng hàng đầu và quảng cáo toàn trang ... Read more