Thương Hiệu Có Nên Chọn Công Ty Adtech Độc Lập Thay Cho Google Và Facebook?

Nguyên tắc “vàng” để đầu tư trong mọi lĩnh vực chính là “Không bao giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Tuy nhiên trong ngành quảng cáo trực tuyến, Marketer đang đối mặt với nhiều thách thức khi ... Read more

Báo Cáo IAB 2015: Trung Gian Programmatic Hốt Bạc Nhờ “Thuế Ad-Tech”

Mảng công nghệ quảng cáo tự động (Ad tech Programmatic) đã “qua mặt” ngành xuất bản về doanh thu – theo một nghiên cứu do Cục quảng cáo tương tác (IAB) phối hợp với hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (Pwc) thực ... Read more

AdTech triển khai “quá nhanh” sẽ “quá nguy hiểm”

Trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số, thời gian luôn luôn là yếu tố quan trọng. Các phiên đấu giá thời gian thực (Real-Time Bidding), đặt quảng cáo tức thời và theo dõi Impression được thực hiện trong từng ... Read more

Công Nghệ “Nhận Dạng Người Dùng” – Độc Quyền Hay Chia Sẻ?

Khả năng nhận dạng mọi khía cạnh của một khách hàng trực tuyến đã chứng minh hiệu quả và mang lại giá trị béo bở cho Nhà quảng cáo (Advertiser), Nhà sản xuất nội dung (Publisher), các công ty cung ... Read more