Thương Hiệu Tiến Bao Xa Trên Hành Trình “Cá Nhân Hóa”?

Cá nhân hóa (Personalization) là một trong những thuật ngữ chuyên dụng thường xuyên được nhắc đến nhất hiện nay trong lĩnh vực Marketing. Có nhiều định nghĩa “Cá nhân hóa” khác nhau, nhưng thực chất mỗi cách định nghĩa ... Read more

3 Bước Dữ liệu Giúp Túi Tiền Doanh Nghiệp “Tăng cân”  (Phần 2 – Phân tích hiện tại)

Ở bước đầu tiên phân tích dữ liệu quá khứ có phần không nhiều áp lực với người làm Marketer nhưng bước tiếp theo, bản chất “real-time” của digital vừa làm yếu tố khẩn trương cao hơn vừa lại yêu ... Read more