Abc Về Programmatic: Retargeting – Cơ Chế Tiếp Thị Lại

Như đã đề cập ở phần trước, đa số tăng trưởng Programmatic tính đến thời điểm này đều bắt nguồn từ giao dịch RTB (đấu giá theo thời gian thực). Cụ thể hơn, Retargeting – hoạt động tiếp thị ... Read more

3 Bước Dữ liệu Giúp Túi Tiền Doanh Nghiệp “Tăng cân”  (Phần 2 – Phân tích hiện tại)

Ở bước đầu tiên phân tích dữ liệu quá khứ có phần không nhiều áp lực với người làm Marketer nhưng bước tiếp theo, bản chất “real-time” của digital vừa làm yếu tố khẩn trương cao hơn vừa lại yêu ... Read more