ANTS
 16/02/2016

4 Yếu Tố Chính Về Quyền Riêng Tư Trong Năm 2016

4 Yếu Tố Chính Về Quyền Riêng Tư Trong Năm 2016

Trong khi chạy đua triển khai công nghệ mới thúc đẩy doanh thu thông qua việc sử dụng dữ liệu, các doanh nghiệp cần phải xem xét trong bối cảnh EU áp dụng luật bảo vệ dữ liệu mới – GDPR (General Data Protection Regulation).

Sau đây là bốn yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp cần biết về quyền riêng tư trong năm 2016.

  1. Quyền và nghĩa vụ mới

GDPR là kết quả của một quá trình làm luật trong 4 năm được thiết kế để mang lại quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân tốt hơn cho các công dân EU, tạo sự thống nhất và chi phí tuân thủ thấp hơn cho các doanh nghiệp.

Quyền cá nhân mới, chẳng hạn như Quyền Dịch Chuyển, có nghĩa là bạn có quyền truy cập và lấy dữ liệu cá nhân từ một công ty theo yêu cầu, và Quyền Xóa Bỏ cung cấp cho cá nhân quyền yêu cầu công ty quản lý dữ liệu xóa bỏ thông tin về họ.

Các tổ chức, công ty có nghĩa vụ tôn trọng các quyền cá nhân mới này.

Các nghĩa vụ khác bao gồm yêu cầu các tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên ảnh hưởng quyền riêng tư của các dịch vụ mới đối với người tiêu dùng, và thiết kế và tích hợp mặc định quyền riêng tư vào các sản phẩm mà họ tạo ra.

  1. Thời gian thực hiện

Các tổ chức sẽ có hai năm thực hiện kể từ ngày GDPR chính thức được ban hành, sẽ không lâu nữa.

Thực hiện thay đổi ở các tổ chức đa quốc gia không thể làm một cách đột ngột mà phải thực hiện từ từ từng bước.

Blog-201602-4-yeu-to-chinh-ve-quyen-rieng-tu-trong-nam-2016

Nhiều tổ chức – nếu chưa bắt đầu thực hiện – sẽ cần tiến hành phân tích để xác định những gì họ hiện làm so với những gì sẽ cần phải làm.

Bước ban đầu này có thể cần đến chuyên gia tư vấn về quyền riêng tư hoặc tư vấn pháp lý bên ngoài, sẽ phải mất nhiều tháng để hoàn thành.

Sau đó xây dựng và thống nhất kế hoạch hoàn thiện.

Cuối cùng, cần có ngân sách để thực hiện kế hoạch. Thời gian hai năm sẽ trôi nhanh.

  1. Thông báo và cho phép

Cách tiếp cận bỏ qua thông báo và sự cho phép trong điều khoản sử dụng website giờ không còn phù hợp.

GDPR sẽ yêu cầu các trang web và ứng dụng, cũng như các thiết bị kết nối hoặc cảm biến, đưa ra một thông báo nổi bật để người truy cập trang web có thể quyết định đồng ý cung cấp thông tin hay không.

Các tổ chức cần phải nhận thức rằng tính năng này phải sẵn sàng sau hai năm thực hiện.

  1. Khả năng áp dụng và hình phạt

Mặc dù GDPR là luật EU, nhưng nó thực sự có ảnh hưởng như chuẩn bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu.

Nếu bất kỳ trang web hoặc ứng dụng được mở ra, dù chỉ một lần bởi một công dân EU, thì các yêu cầu theo điều luật sẽ được kích hoạt.

Những người “cầm cân nảy mực” được cấp quyền rất lớn để áp đặt các hình phạt tài chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm, lên đến 4% tổng doanh thu hàng năm của công ty.

Một công ty với doanh thu toàn cầu 1 tỷ đô la sẽ có rủi ro hàng năm lên đến 40 triệu đô la.

Tóm lại

Tuy có những thách thức rất lớn trong năm 2016, nhưng không có gì là không thể vượt qua.

Năm nay sẽ chứng kiến chuyển đổi quyền riêng tư từ khái niệm thành cụ thể khi các doanh nghiệp buộc phải tìm cách biến quyền riêng tư trở thành quá trình kinh doanh cốt lõi, điều mà trước đây chưa từng được thực hiện ở quy mô lớn.

(Theo www.econsultancy.com)

 

 

Related Posts