ANTS
 16/12/2015

[Infographic] The State of Lazada 2015

[Infographic] The State of Lazada 2015

Để hiểu hơn về người mua hàng tại Lazada, sau cách mạng mua sắm online 11.11. Lazada đã thu thập dữ liệu từ cả 6 nước Đông Nam Á để có thể giúp người tiêu dùng biết được sự tăng trưởng nhanh chóng của nền công nghiệp mang tên: Thương Mại Trực Tuyến.

blog-201512-infographic-the-state-of-lazada-2015

Related Posts