Động Thái Của Acxiom Và Dịch Chuyển Trên Thị Trường Tiếp Thị Chéo Kênh

Gã khổng lồ về tích hợp dữ liệu – tập đoàn công nghệ và dịch vụ tiếp thị Acxiom - hôm 16/9 vừa qua đã tuyên bố về một nền tảng mới, hệ thống Customer Link, được phát triển bởi ... Read more

Siêu Cá Nhân Hóa: Cách Xây Dựng Lòng Trung Thành Dựa Trên Dữ Liệu

Các nhà bán lẻ có thể học hỏi nhiều điều từ Starbucks – thương hiệu biết sử dụng dữ liệu một cách thuần thục để xây dựng và duy trì được lòng trung thành từ khách hàng. Trong quý 3/2015 gần ... Read more

Cá Nhân Hóa Tối Đa – Cách Xây Dựng Lòng Trung Thành Dựa Trên Dữ Liệu

Các nhà bán lẻ có thể học hỏi nhiều điều từ Starbucks – thương hiệu sử dụng dữ liệu một cách thuần thục để xây dựng và duy trì được lòng trung thành từ khách hàng. Howard Schultz, CEO của Starbucks ... Read more