Marketing theo định hướng dữ liệu (Data-Driven) và Hệ thống quản trị khách hàng Số (Digital CRM & CEM)

Sự tiến hóa của Internet sang Internet của Sự vật trên Nền tảng thứ ba bao gồm: Mạng xã hội, Di động, Phân tích/ Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây đang diễn ra với tốc độ chưa từng có ... Read more

3 Bước Dữ liệu Giúp Túi Tiền Doanh Nghiệp “Tăng cân”  (Phần 2 – Phân tích hiện tại)

Ở bước đầu tiên phân tích dữ liệu quá khứ có phần không nhiều áp lực với người làm Marketer nhưng bước tiếp theo, bản chất “real-time” của digital vừa làm yếu tố khẩn trương cao hơn vừa lại yêu ... Read more