Xây dựng lộ trình dữ liệu: bắt đầu từ dữ liệu “chính chủ”

Ngành Marketing đang dần đi theo định hướng dữ liệu (Data-Driven). Các thương hiệu đang có trong tay lượng dữ liệu phong phú từ những tương tác của khách hàng thông qua Web, ứng dụng di động, email, cửa hàng, ... Read more