Báo Cáo Gartner: Xu Hướng Hội Tụ Attribution Và Web Analytics

Marketer ngày nay muốn có các giải pháp phân tích tích hợp (Integrated analytics solutions) – xu hướng này thể hiện rõ qua sự đa dạng của các nhà cung cấp giải pháp phân tích Digital Marketing trên thị trường ... Read more

Khám Phá Địa Hạt Martech: Web Analytics

Nền tảng của một chiến lược tiếp thị số hiệu quả vẫn tiếp tục xây dựng dựa trên hoạt động thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu Website. Đối với Marketer hiện nay, cụm từ “phân tích” (Analytics) là ... Read more

10 câu hỏi định hướng chiến lược công nghệ Marketing

Marketer ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp công nghệ để lập kế hoạch, xây dựng, quản lý, tự động hóa và điều hành các chiến dịch Marketing. Một nền tảng công nghệ Marketing mạnh có thể giúp tối ưu ... Read more