Các Loại Hình Giao Dịch Truyền Thông Số Phần 4: Open Auction (RTB)

Như đã đề cập trong bài viết trước, Private Marketplaces mang đến cho Publisher và Advertiser khả năng tạo ra những nhóm Inventory được ưu tiên giao dịch trước khi đưa vào thị trường đại chúng (thị trường mở). Nó ... Read more

Các Loại Hình Giao Dịch Truyền Thông Số Phần 3: Private Marketplaces

Ở phần trước đã đề cập đến Programmatic Direct - cách thức mua truyền thông được đảm bảo trực tiếp từ Publisher một cách tự động hóa – giúp xóa sổ được hầu hết các công việc hành chính vụn ... Read more

Xây dựng lộ trình dữ liệu: bắt đầu từ dữ liệu “chính chủ”

Ngành Marketing đang dần đi theo định hướng dữ liệu (Data-Driven). Các thương hiệu đang có trong tay lượng dữ liệu phong phú từ những tương tác của khách hàng thông qua Web, ứng dụng di động, email, cửa hàng, ... Read more