Dữ Liệu Khách Hàng Tốt Nhất: Ngay Trong Tầm Tay

First-party data đang trở thành nguồn dữ liệu được ưu tiên hàng đầu cho các chiến lược tiếp thị trên cơ sở người dùng (People-based Marketing). Với áp lực buộc phải sử dụng dữ liệu để mang lại thông điệp quảng ... Read more

Xây dựng lộ trình dữ liệu: bắt đầu từ dữ liệu “chính chủ”

Ngành Marketing đang dần đi theo định hướng dữ liệu (Data-Driven). Các thương hiệu đang có trong tay lượng dữ liệu phong phú từ những tương tác của khách hàng thông qua Web, ứng dụng di động, email, cửa hàng, ... Read more

Góc Nhìn Chuyên Sâu Về  Second-Party Data

So với “first-party data” (Dữ liệu chính chủ) và “third-party data” (Dữ liệu độc lập), thì “second-party data” (Dữ liệu bên thứ hai) không phải là thuật ngữ thường được nhắc đến trong Digital Marketing. Tuy vậy, đây vẫn là một ... Read more