ANTS
 24/05/2016

Tiềm năng 200 tỷ usd của thị trường nội dung số Đông nam Á 2016-2025 – Google Tamasek ANTS

Tiềm năng 200 tỷ usd của thị trường nội dung số Đông nam Á 2016-2025 – Google Tamasek ANTS

 

ANTS – ước tính theo báo cáo của Google & Tamasek thì thị trường quảng cáo trực tuyến Đông nam Á 2025 sẽ đạt 11 tỷ USD:

  1. Indonesia ~ 3 tỷ USD
  2. Vietnam ~ 2 tỷ USD
  3. Thailand ~ 2 tỷ USD
  4. Philippine  ~ 2 tỷ USD
  5. Malaysia  ~ 1 tỷ USD
  6. Singapore  ~ 1 tỷ USD 

Thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam 2015 ước tính đạt 330 triệu USD.

Tổng hợp ANTS
Related Posts